VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Vai trò của thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 27-10-2014
7,772 lượt xem

VAI TRÒ CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

    Thẩm định giá có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế thị trường, được biểu hiện như sau:

    1. Chức năng và tầm quan trọng của thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường.

    - Tư vấn về giá trị, giá cả tài sản giúp các chủ thể tài sản và các bên có liên quan và công chúng đầu tư ra các quyết định liên quan đến việc mua - bán, đầu tư, cho vay tài sản.

    - Định giá đúng giá thị trường của các nguồn lực góp phần để cơ chế thị trường tự động phân bổ tối ưu các nguồn lực và nền kinh tế đạt hiệu quả Pareto.

    - Góp phần làm minh bạch thị trường, thúc đẩy sự phát triển thị trường tài sản trong nước cũng như trên toàn thế giới.

    - Tạo điều kiện thuận lợi cho toàn cầu hoát và hội nhập kinh tế thế giới.

    2. Áp dụng và sử dụng kết quả thẩm định giá

    Trong kinh tế thị trường, thẩm định giá tài sản được áp dụng cho nhiều mụch đích kinh tế khác nhau như mua bán, thế chấp, cho thuê, bảo hiểm, tính thuế, thanh lý, đầu tư… Tương ứng với từng mục đích kinh tế trên, với cùng một tài sản, cùng một thời điểm thẩm định sẽ cho kết quả giá trị tài sản thẩm định là khác nhau. Do vậy, kết quả thẩm định giá sẽ được sử dụng để ra quyết định trong nhiều tình huốn khác nhau, ví dụ như:

    - Mua sắm, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn, bảo hiểm, tính thuế, đền bù, cho thuê,… tài sản.

    - Làm căn cứ cho phê duyệt các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự án đầu tư công trình sử dụng vốn của Nhà nước, đề án cổ phần hóa doanh nhiệp nhà nước, dự toán cấp phát kinh phí, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước, vay nợ của Chính phủ, vay nợ nước ngoài có sự bảo lãnh của Chính phủ, …

    - Làm căn cứ để sáp nhập, chia tách, phá sản hay giải thể doanh nghiệp.

    - Để thực hiện các án lệnh đối với việc kiện tụng hay xét xử liên quan đến các tranh chấp về hợp đồng và quyền lợi các bên; để tư vấn đầu tư và ra quyết định; nghiên cứu thị trường; phân tích khả thi; phân tích lợi nhuận; xác định giá trị chứng khoán; lập báo cáo tài chính; lập kế hoạch làm việc; khiếu nại; yêu cầu giảm thuế, …

    - Làm cơ sở đấu giá công khai, …

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm