VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 20-04-2016
1,446 lượt xem

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị  Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
 Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 26/04/2016.
 Địa điểm: Tại phòng họp Nhà Khách 71
 Địa chỉ: Số 71, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Nội dung Đại hội:
 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
 Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2015.
 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).
 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 Thông qua phương án chi trả quỹ tiền lương năm 2016.
 Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2016.
 Các vấn đề khác của Đại hội.
Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.
Lưu ý: Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu giấy ủy quyền) hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (có danh sách kèm theo). Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.
Mọi chi tiết về Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ: Bà Vũ Thị Hồng Lương, số điện thoại:
0918 991755; 0613.941 790.
Số điện thoại Công ty: 0613.842538, 3941790.  Fax: 0613.842537             
Website:thamdinhgiadongnai.vn
(Khi tham dự, đề nghị quý cổ đông mang theo thư mời và Chứng minh nhân dân).

 Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2016
        TM. Hội Đồng Quản Trị
                 Chủ tịch
            Hồ Hữu Châu

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm