Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thành lập TP.Long Khánh

Thẩm định giá máy móc thiết bị - Phương pháp thu nhập (Phương pháp đầu tư) - Phần 2

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thành lập TP.Long Khánh
Ngày đăng: 19-11-2015
2,804 lượt xem

THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ -
PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP (PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ) - PHẦN 2

6. Phương pháp xác định kỹ thuật dòng tiền chiếc khấu (DCF)

    6.1. Phương pháp giá trị ròng hiện tại hay phương pháp hiện giá thuần (NPV)

        6.1.2. Ý nghĩa phương án, lựa chọn phương án và đánh giá phương án

            * Ý nghĩa:
            Giá trị hiện tại ròng đo lường lợi nhuận ngoài khoản bù đắp đầu tư ban đầu theo thời giá lượng tiền tệ mà còn bù đắp rủi ro của dự án đầu tư. Khi NPV=0 thì thu nhập của phương án chỉ vừa đủ bù đắp nguồn vốn đầu tư ban đầu theo thời giá của tiền tệ và rủi ro.

            * Lựa chọn phương án:
                - Lựa chọn giữa các phương án đầu tư độc lập với nhau, nếu một phương án đầu tư độc lập về mặt kinh tế với các phương án đầu tư khác thì việc chấp nhận hay loại bỏ một phương án đầu tư phụ thuộc vào NPV hoặc phương án đó.
               - Lựa chọn giữa cá phương án đầu tư loại trừ việc chấp nhận một trong nhiều phương án đòi hỏi phải loại bỏ các phương án còn lại. Do đó, khi áp dụng phương pháp NPV đối với các phương án đầu tư loại trừ lẫn nhau thì sẽ chọn phương án nào có NPV>0 lớn nhất.
Khi lựa chọn phương án cần xem xét đến các yếu tố kinh tế mà NPV phụ thuộc như: Vốn đầu tư ban đầu; dòng tiền tệ ròng thu được hàng năm bao gồm kể cả thu nhập ròng sau thuế hàng năm, khấu hao hàng năm hay giá trị kinh tế thu được vào năm cuối cùng khi kết thúc (thời gian thu hồi vốn đầu tư, tỷ lệ chiết khấu k, khi tỷ lệ chiết khấu k tăng thì NPV của phương án đầu tư giảm và ngược lại).

            * Đánh giá phương án đầu tư:
                - NPV > 0, phương án đầu tư máy mới mang lại hiệu quả chấp nhận phương án đầu tư.
                - NPV = 0 tùy theo quan điểm của doanh nghiệp có nên đầu tư máy mới hay không mặc dù NPV=0 nhưng có thể tại thời điểm này việc đầu tư máy mới sẽ mang lại kiểu dáng, mẫu mã, sản phẩm mới đẹp, phù hợp với yêu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng tạo được việc làm hoặc giảm nhẹ công việc nặng nhọc cho người lao động.
                - NPV < 0: Loại bỏ phương án.

        6.1.3. Ưu, nhược điểm của NPV

           a. Ưu điểm:
                - Đo lường trực tiếp phần lợi nhuận mà dự án đóng góp vào tài sản của cổ đông.
                - Sử dụng chi phí cơ hội về sử dụng vốn làm tỷ lệ chiết khấu.
                - NPV giả định rằng nhiều khoản thu nhập tạm thời được tái đầu tư với tỷ lệ sinh lời bằng với tỷ lệ chi phí sử dụng ngân quỹ.
                - Quyết định chấp nhận hay từ chối các dự án phù hợp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông.

            b. Nhược điểm:
                - Không thể so sánh được các dự án nếu thời gian của chúng không bằng.
                Ví dụ: Tuổi thọ kinh tế cái 5 năm và cái 10 năm không thể so sánh được với nhau.
                - NPV không được trình bày bằng tỷ lệ % nên không đánh giá được tỷ lệ % sinh lời của dự án.

        6.1.4. Công thức tính

            * Đối với dòng tiền tệ không đều

            Hay NPV = -I + CFx PVF(k;1) + CFx PVF(k;2) +...+ CFx PVF(k;n)

            Trong đó:
                I: Nguồn vốn đầut ư ban đầu dòng tiền
                CFt: Ngân lưu ròng năm thứ t
                N: Tuổi thọ kinh tế của phương án
                K: Tỷ lệ chiết khấu
                PVF(k;n): Là thừa số giá trị hiện tại

            * Đối với dòng tiền tệ đều:
                Khi lưu lượng tiền tệ thu được hàng năm trong tương lai của phương án đầu tư không đổi thì có công thức:

                Hoặc NPV = -I + [A x PVFA(k,n)]

Thamdinhgiadongnai.vn
*Trích từ: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá của Cục quản lý giá - Bộ Tài chính

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm