VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Quy trình thẩm định giá (tiếp theo)

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 21-11-2014
2,896 lượt xem

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ (TIẾP THEO)

IV. PHÂN TÍCH TÀI LIỆU VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ

    1. Phân tích

1.1. Phân tích việc sử dụng tài sản cao nhất và tốt nhất, việc sử dụng vị trí đất một cách cao nhất và tốt nhất, việc sử dụng tài sản cải tạo một cách cao nhất và tốt nhất, các phân tích trên cần thiết phải được kiểm chứng.

1.2. Phân tích thị trường: Xác định các lực lượng thị trường ảnh hưởng đến giá trị của tài sản đối tượng đánh giá.

1.3. Phân tích tài sản - bất động sản

    a. Phân tích tài sản - bất động sản thẩm định giá về pháp lý, đặc điểm kinh tế kỹ thuật, môi trường, ...
    b. Phân tích các tài sản - bất động sản so sánh về pháp lý, đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, môi trường, giá bán...

    2. Ứng dụng phương pháp

Qua kết quả của các phân tích trên, lựa chọn phương pháp thẩm định giá thích hợp để áp dụng.
Trong lựa chọn, nhà thẩm định giá phải cân nhắn tính hợp của mỗi phương pháp thẩm định giá, thuận lợi và hạn chế của chúng.

Tầm quan trọng của mỗi phương pháp thẩm định giá có thể thay đổi phụ thuộc vào kiểu loại, vào thuộc tính của tài sản và vào mục đích của thẩm định giá.

Có thể áp dụng một hay nhiều phương pháp thẩm định giá để tiến hành thẩm định.

V. CHUẨN BỊ VÀ HOÀN CHỈNH BÁO CÁO THẨM ĐỊNH GIÁ

    Là bước cuối cùng để hoàn thành báo cáo thẩm định giá. Mục đích là truyền đạt kết quả và các kết luận của nhà thẩm định giá một cách có hiệu quả và có sức thuyết phục đối với người sử dụng thôn tin.

    Kết quả thẩm định nói chung được truyền tài thông qua báo cáo bằng văn bản, đôi khi cũng truyền đạt qua trao đổi bằng miệng.

    Báo cáo thẩm định giá nên được trình bày rõ ràng, chính xác, sắp xếp đầu đủ các giả thiết, số liệu, các phân tích, các tiến trình, các kết quả và kết luận đạt được của nhà thẩm định giá.

VI. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH GIÁ

    Là sản phẩm cuối cùng của toàn bộ công việc thẩm định giá, là cao điểm của những nỗ lực và kỹ năng của nhà thẩm định giá.

    Nội dung của báo cáo thẩm định giá phụ thuộc vào bản chất và mục đích của công việc thẩm định giá. Giá trị được biểu hiện chỉ là sự ước tính xuất phát từ sự phân tích các dữ liệu thị trường.
Kết quả của thẩm định giá được trình bày trong một bản báo cáo, trong đó phải nêu ra được một số nội dung chính sau:

- Mục tiêu của việc thẩm định giá.
- Mô tả chính xác tài sản được đánh giá
- Cơ sở giá trị của việc thẩm định giá
- Các giả thiết, tiền đề, các căn cứ dùng để thẩm địnhg ía
- Số liệu minh họa và phân tích
- Các phương pháp thẩm định giá và cơ sở của việc sử dụng các phương pháp này.
- Kết quả của thẩm định giá
- Thời hiệu của giá trị tài sản ước tính.
- Những điều kiện hạn chế hay bảo lưu nào gắn với sự ước tính.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm