VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Pháp luật trong hoạt động thẩm định giá tài sản (Phần 1)

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 08-10-2014
4,880 lượt xem

    Trong kinh tế thị trường, hoạt động thẩm định giá tài sản là nhưng hoạt động khách quan, quan trọng. để bảo vệ quyền và lợi ích hợp phát cho các bên tham gia quan hệ tài sản, của tổ chức, cá nhân kinh doanh, của người tiêu dùng, bảo đảm trật tự xã hội và lợi ích công cộng, các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động thẩm định giá luôn được pháp luật điều chỉnh. Để hiểu rõ hơn về những quy định về pháp luật áp dụng trong hoạt động thẩm định giá, chúng tôi sẽ giới thiệu những vấn đề lý luận pháp lý cũng như các quy định hiện hành về tài sản, các quyền tài sản, những nội dung cơ bản về pháp luật giá, thẩm định giá.

1. Khái nhiệm về tài sản

    Thẩm định giá bất kỳ một tài sản nào thì người thẩm định giá cũng cần biết rõ tài sản đó là gì, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật cũng như về mặt pháp lý của tài sản. theo từ điển tiếng Việt, tài sản được hiểu như sau: Tài sản là của cái vật chất hoặc tinh thần có giá trị đối với chủ sở hữu.

    Ngoài ra tài sản còn được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm:

    - Vật: gồm cả vật đang có và vật sẽ được hình thành trong tương lai.

    - Tiền, giấy tờ có giá (cổ phiếu, trái phiếu, công trái,…)

    - Các quyền tài sản (QSDĐ, quyền đòi nợ, quyền sở hữu trí tuệ,…)

2. Phân loại tài sản:

    Phân loại tài sản có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động thẩm định giá phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng loại tafi sản nhất định.

    Theo tính chất của tài sản, tài sản được phân thành: bất động sản và động sản

    2.1 Bất động sản

       

        Bất động sản là tài sản có tính bất động, tính không đồng nhất, tính khan hiếm, tính bền vũng.

        Bất động sản là các tài sản bao gồm:

        - Đất đai.

        - Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;

        - Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

        - Các tài sản khác do pháp luật quy định.

    2.2 Động sản

        Động sản là tài sản có tính di dời, tính đồng nhất, phổ biến, kém bền vững. Nói chung, động sản là những tài sản không phải là bất động sản. Động sản là những tài sản di dời được.

        Việc phân loại tài sản thành động sản và bất động sản có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động thẩm định giá tài sản.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm