VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Pháp luật áp dụng trong hoạt động thẩm định giá

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 08-10-2014
3,697 lượt xem

LỜI GIỚI THIỆU

    Thẩm định giá là một hoạt động tồn tại khách quan trong đời sống kinh tế xã hội của các nước phát triển theo nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Bằng chứng minh của thực tiễn từ những năm 1940 thẩm định giá được thừa nhận là một ghề có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định giúp cho các tổ chức, cá nhân ban hành các quyết định liên quan đến việc sở hữu, quản lý, mua bán, tính thuế, bảo hiểm, cho thuê, cầm cố, thế chấp và kinh doanh tài sản …. Đặc biệt, trong những năm sau thời ký 1970, khi thị trường tài chính quốc tế xuất hiện và việc toàn cầu hóa thị trường, đầu tư phát triển nhanh chóng, người ta càng nhận thấy tầm quan trọng của nghề thẩm định giá phục vụ hoạt động của thị trường này. Chính vì vậy, các nước trên thế giới đã rất quan tâm đến việc hoàn thiện kiến thức và các tiêu chuẩn thẩm định giá để trang bị kiến thức cho thẩm định viên về giá hành nghề đảm bảo cho hoạt động thẩm định giá luôn có chất lượng, khác quan, trung thực đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

    Thẩm định giá du nhập vào nước ta từ khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hoạt động thẩm định giá ra đời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng trên nhiều lĩnh vực như: xác định giá trị tài sản mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, xác định giá trị tài sản để góp vốn, thế chấp, bảo đảm va vốn ngân hàng, mua bán, chuyển nhượng đặc biệt là trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian gần đây… 

(Theo Tài liệu chuyên ngành Thẩm định giá của Bộ Tài chính - Cục Quản lý giá)

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm