Sân bay Long Thành 4,8 tỉ USD có gì?

Thông báo V/v Mời dự "ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2018"

Sân bay Long Thành 4,8 tỉ USD có gì?
Ngày đăng: 04-04-2018
832 lượt xem

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Ông (Bà)          : Toàn thể cổ đông Công ty CP Thẩm định Giá Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 • Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 16/04/2018.
 • Địa điểm: Tại phòng họp Nhà Khách 71
 • Địa chỉ: Số 71, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  Nội dung Đại hội:
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
 • Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2017.
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).
 • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 • Thông qua phương án chi trả quỹ tiền lương năm 2018.
 • Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2018.
 • Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2018-2023)
 • Các vấn đề khác của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu giấy ủy quyền) hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (có danh sách kèm theo). Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

Mọi chi tiết về Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ: Bà Vũ Thị Hồng Lương, số điện thoại:

0918 991755; 0251 3941790.

Số điện thoại Công ty: 0251 3842538, 3941790.  Fax: 0251 3842537 Website:thamdinhgiadongnai.vn

(Khi tham dự, đề nghị quý cổ đông mang theo thư mời và Chứng minh nhân dân).

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

Hồ Hữu Châu

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm