VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Đại hội cổ đông Công ty CP Thẩm Định Giá đồng Nai 2016

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 29-04-2016
2,294 lượt xem

  Hội đồng quản trị  Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai đã tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Hội nghị đã điễn ra bắt đầu từ  08 giờ 00  và kết thúc lúc 11 giờ 00, thứ Ba ngày 26/04/2016.
 Địa điểm: Tại phòng họp Nhà Khách 71
 Địa chỉ: Số 71, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đã thông qua và lất ý kiến của cổ đông đồng thời nhận được sự chấp thuận rất cao từ phí cổ đông.

Các nội dung chí của đại hội như sau:

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
 Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2015.
 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).
 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 Thông qua phương án chi trả quỹ tiền lương năm 2016.
 Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2016.
Một số hình ảnh hoạt động trong đại hội

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm