VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 13-02-2015
2,021 lượt xem

      Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá được thành lập theo Nghị định số 101/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 17/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính, là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá.  Hàng năm Công ty đều có tên trong danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá và  danh sách các đơn vị được phép xác định giá trị doanh nghiệp do Bộ Tài chính thông báo.

      Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 3361/QĐ-BTC về việc công bố tổ chức Tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

    ---- Chi tiết----

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm