Đất nền ở Bình Dương, Đồng Nai giảm nhiệt?

Các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (phần 4)

Đất nền ở Bình Dương, Đồng Nai giảm nhiệt?
Ngày đăng: 17-11-2014
5,539 lượt xem

CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ ​(TIẾP THEO)

4. Cấu trúc của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

    4.7. Bạch thư

        Vì thực tiễn thẩm định giá không có mô hình cụ thể hay cố định. Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế ấn hành các văn bản về những vấn đề liên quan đến công tác thẩm định giá trên toàn thế giới. Bạch thư này có đính kèm trong tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2005 nhằm cung cấp những hướng dẫn đặc biệt cho thẩm định viên giá ở các thị trường mới nổi và góp phần trong nỗ lực của thế giới, của khu vực, của các định chế và ngân hàng phát triển trong việc tái cấu trúc hoặc lành mạnh hóa tài chính ở các nước thị trường mới nổi.

    4.8. Từ điển thuật ngữ

        Giải thích các thuật ngữ nêu trong Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế.

5. Ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn

    Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế tiêu biểu cho những thực tế đã được chấp nhận hoặc những thực tiễn tốt trong thẩm định giá chuyên nghiệp, được xem như là những nguyên tắc thẩm định giá chấp nhận. Điều này thể hiện rằng tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế và tiêu chuẩn của các quốc gia thành viên sẽ bổ sung qua lại lẫn nhau. Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế tán đồng việc công khai sự khác nhau giữa những bản báo cáo và việc áp dụng các quốc gia với Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế.

    Đôi khi những tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế yêu cầu một cách tiếp cận khác với thực tế hoặc quy định tại mỗi quốc gia. Trong trường hợp này những người thực hiện phải nêu ra và giải trình kết quả khác nhau về giá trị. Phương pháp cụ thể chi tiết với việc áp dụng để thẩm định giá từng loại tài sản hoặc thị trường nhất định thuộc lĩnh vực đào tạo huấn luyện chuyên ngành. Do vậy Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế khuyến khích tất cả những thẩm định viên chuyên ghiệp phải tự nâng cao bằng cách theo học các lớp huấn luyện chuyên biệt về ngành nghề chuyên môn. Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế quy định những gì thẩm định viên giá thực hiện hơn là giải thích những quy trình hoặc phương pháp được áp dụng như thế nào. Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế thừa nhận mọi áp dụng là gắn liền với một vấn đề thẩm định giá cụ thể mà giải pháp tùy thuộc vào nội lực của thẩm định viên chọn được những phương pháp thích hợp với tiến trình thẩm định giá sát hợp.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm