VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0

Các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

VinFast tăng giá bán Lux SA2.0 và Lux A2.0
Ngày đăng: 12-11-2014
5,116 lượt xem

CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

1. Giới thiệu

    Những thay đổi kinh tế nhanh chóng diễn ra vào những năm 70 của thế kỷ XX đang làm tăng thêm sự công nhận của những người tham gia thị trường về tầm quan trọng của thẩm định giá chuyên nghiệp. Quá trình toàn cầu hóa thị trường đầu tư đang diễn ra nhanh chóng đòi hỏi cần thiết phải có những tiêu chuẩn trên toàn thế giới về xác định giá trị tài sản. Một điều rõ ràng là nếu không có những tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế thì chắc chắn sẽ có sự lộn xộn. Sự khác nhau trong quan điểm giữa các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp thuộc các quốc gia khác nhau có thể dẫn đến những hiểu lầm. Do đó Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế xây dựng và công bố những tiêu chuẩn thẩm định giá và nâng cao sự công nhận của những tiêu chuẩn này trên thế giới.

2. Vai trò của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

    2.1. Là hệ thống tiêu chuẩn chung làm hài hòa cần đối những tiêu chuẩn thẩm định giá của các thành viên. Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế cho rằng mục đích thẩm định giá tài sản rất phogn phú như để sử dụng trong các báo cáo tài chính, trong việc ra quyết định cho vay, thế chấp bằng tài sản, trong việc chuyển giao quyền sở hữu, trong việc giải quyết tranh chấp và trong việc tính thuế. Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế đưa ra những hướng dẫn về các vấn đề thẩm định giá cụ thể và việc áp dụng chúng. Đây là nền tảng căn bản để xây dựng và điều chỉnh hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá của các thành viên nhằm đạt đến sự thống nhất cao trên toàn thế giới về kết quả thẩm định giá của các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp ở từng quốc gia.

    2.3. Thúc đẩy việc nâng cao độ tin cậy đối với kết quả thẩm định giá góp phần phát triển nghề nghiệp thẩm định giá và phát triển thị trường tài sản quốc tế.

    Thông qua việc dưa ra các định nghĩa, quy tắc hành nghề, các tiêu chuẩn và hướng dẫn, Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế đã tạo ra nề tảng thống nhất về quan điểm và hành động trong hoạt động thẩm định giá chuyên nghiệp, nâng cao độ tin cậy đối với kết quả thẩm định giá của các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp góp phần vào sự phát triển vững chắc của nghề thẩm địnhg giá cũng như thị trường tài sản quốc tế.

3. Mục tiêu và phạm vi của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

    3.1. Mục tiêu của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

    Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế phát triển them ba mục tiêu chính sau:

    - Thúc đẩy những giao dịch xuyên quốc gia và đóng góp vào khả năng phát triển của thị trường tài sản quốc tế bằng cách nâng cao sự trong sáng của báo cáo tài chính cũng như sự tin cậy vào kết quả thẩm định giá để bảo đảm cho các khoản cho vay và thế chấp, cho những giao dịch liên quan đến chuyển giao quyền sở hữu và giải quyết những tranh chấp hay các vấn đề về thuế.

    - Là những tiêu chuẩn chuyên ngành hỗ trợ thẩm định viên giá trên toàn thế giới đáp ứng những yêu cầu của thị trường tài sản quốc tế về độ tin cậy của kết quả thẩm định giá và đám ứng những yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn thế giới trong báo cáo tài chính.

    Những người sử dụng kết quả thẩm định giá theo những tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế có thể tin tưởng vào kết quả thẩm định giá được tiến hành bởi những thẩm định viên giá chuyên nghiệp có đầu đủ năng lực và đạo đức nghề nghiệp.

    Thẩm định viên giá chuyên nghiệp là người có đủ tiêu chuẩn cần thiết về trình độ, năng lực với kinh nghiệm trong việc thẩm định giá trị tài sản, thông thường là thẩm định giá bất động sản cho những mục đích khác nhau bao gồm: chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, bảo đảm cho các khoản vay hay thế chấp, tranh chấp tài sản hay giải quyết về thuế, tài sản cố định trong báo cáo tài chính. Thẩm định giá viên chuyên nghiệp cũng có kiến thức chuyên ngành đặc biệt đẻ thực hiện thẩm định giá cho các loại tài sản khác như: tài sản cá nhân, doanh nghiệp và lợi ích tài chính. Thẩm định viên giá chuyên nghiệp là người có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành thẩm định giá đất đai, nhà xưởng và máy móc thiết bị cho việc hợp nhất tài sản trong báo cáo tài chính của công ty.

    - Cung cấp những tiêu chuẩn thẩm định giá và báo cáo tài chính đáp ứng yêu cầu của những quốc gia mới phát triển và các nước công nghiệp mới.

    3.2. Phạm vi của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

    - Phạm vi thẩm định giá ngày càng trở nên rộng hơn, thuật ngữa thẩm định giá quyền tài sản vượt qua những hạn chế của thuật ngữ thẩm định giá tài sản thuật ngữ thẩm định giá đầu tiên được sử dụng cho báo cáo tài chính.

    - Khi những tiêu chuẩn của ngành nghề khác như kế toán có thể được áp dụng trong thẩm định giá, Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế khuyên thẩm định viên giá tài sản nên nắm vững về kế toàn trong khi thẩm định giá. Khi thẩm định giá dịch vụ báo cáo tài chính hay áp dụng về kế toán và những điều gắn liền với thẩm định giá tài sản. Nếu có sự mâu thuẫn giữa những tiêu chuẩn này thì thẩm định viên giá phải công khai sự khác biệt đó.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm