Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thành lập TP.Long Khánh

Các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (phần 3)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thành lập TP.Long Khánh
Ngày đăng: 14-11-2014
2,552 lượt xem

CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (TIẾP THEO)

4. Cấu trúc của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

    4.5. Ứng dụng

        Thẩm định giá phục vụ cho nhiều mục tiêu. Những ứng dụng cho thẩm định giá tài sản phục vụ báo cáo tài chính ở khu vực tư cũng như khu vực công hay liên quan đến hạch toán kế toán và những quyết định liên quan đế cho vay hay bảo đảm thế chấp.

        4.5.1. Ứng dụng số 1: Thẩm định giá phục vụ báo cáo tài chính

    Nội dung của ứng dụng này được trích dẫn từ chuẩn mực kế toàn quốc tế do Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế xuất bản.

    Mục tiêu của ứng dụng này là giải thích những nguyên tắc ứng dụng để thực hiện thẩm định giá sử dụng trong báo cáo tài chính và các tài khoản liên quan đến doanh nghiệp.

    Thẩm định viên giá phải gắn với những định nghĩa, mục tiêu đặt căn bản trên giá trị thị trường, công khai những vấn đề thích hợp với hình thức xác đánh và hợp lý với người sử dụng là nền tảng cho những yêu cầu của thẩm định giá phục vụ báo cáo tài chính. Khi những tài sản chuyên dùng không dựa trên những khái niệm giá trị thị trường, ứng dụng này cung cấp cách xử lý thích hợp và công khai trong việc thẩm định giá.

        4.5.2. Ứng dụng số 2: Thẩm định giá phục vụ mục đích cho vay

    Mục đích của ứng dụng này nhằm hướng dẫn cho thẩm định viên thực hiện thẩm định giá để bảo đảm cho vay, thế chấp và ghi nợ. Ứng dụng này cung cấp một khuôn khổ trong đó thẩm định viên có thể thực hiện những thỏa thuận thẩm định giá cho các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác cung cấp tài chính được bảo đảm bằng tài sản cố định luôn là tín dụng thông thường cho cá nhân hay doanh nghiệp.

    Thẩm định viên đặc biệt quan tâm đến khái niệm giá trị thị trường khi thẩm định giá giá trị tài sản để bảo đảm tài chính. Thẩm định viên trong một số trường hợp có thể vận dụng các khái niệm như: giá trị hoạt động kinh doanh, giá trị có thể chuyển đổi thành tiền hoặc các khái niệm khác trong thẩm định giá tùy thuộc vào pháp lý, hoàn cảnh hoặc do yêu cầu của khách hàng có tài sản thế chấp. Tuy nhiên khái niệm “Giá trị thị trường" mang tính thông dụng và phổ biến nhất.

    Những tìm kiếm khoản bảo đảm tài chính hya cố gắng ước lượng tình trạng khoản bảo đảm đôi khi đòi hỏi phải thẩm định giá trên cơ sở khác giá thị trường. Trong những trường hợp như vậy, thẩm định viên giá chỉ vận dụng những khái niệm quy định và trình tự có thể áp dụng trên cơ sở khác giá trị thị trường mà không mâu thuẫn với những nguyên tắc và quy định hiện hành và không nên gây hiểu lầm. Dưới những điều kiện như vậy, cách thông thường của thẩm định viên bao gồm ước tính giá trị thị trường hay những thông tin thích hợp khác để mở rộng để ước tính giá trị phi thị trường có thể khác với giá giá trị thị trường.

    Bản ứng dụng này được coi như phần mở rộng của tiêu chuẩn thẩm định giá số 1.

    4.6. Hướng dẫn

        Những vấn đề liên quan đến ứng dụng tiêu chuẩn thường phát sinh trong khi thực hiện thẩm định giá và từ những nguồn sử dụng dịch vụ thẩm định giá, các hướng dẫn này cung cấp chỉ dẫn cho những vấn đề đặc biệt trong thẩm định giá và tiêu chuẩn được áp dụng ra sao trong từng trường hợp cụ thể. Các hướng dẫn hoàn thiện và mở rộng phần tiêu chuẩn và ứng dụng hoặc thẩm định viên giá phải thực hiện theo thẩm định giá quốc tế.

        Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế phiên bản năm 2005 có 14 hướng dẫn cụ thể:

- Hướng dẫn 1: Thẩm định giá bất động sản.
- Hướng dẫn 2: Thẩm định giá lợi ích cho thuê
- Hướng dẫn 3: Thẩm định giá nhà xưởng và thiết bị
- Hướng dẫn 4: Thẩm định giá tài sản vô hình
- Hướng dẫn 5: Thẩm định giá động sản
- Hướng dẫn 6: Thẩm định giá doanh nghiệp
- Hướng dẫn 7: Đánh giá các chất gây nguy hiểm và độc hại trong thẩm định giá
- Hướng dẫn 8: Phương pháp chi phí để thực hiện báo cáo tài chính
- Hướng dẫn 9: Phân tích dòng tiền chiết khấu phục vụ cho thẩm định giá dựa trên cơ sở thị trường và phi thị trường
- Hướng dẫn 10: Thẩm định giá tài sản doanh nghiệp
- Hướng dẫn 11: Soát xét lại việc thẩm định giá
- Hướng dẫn 12: Thẩm định giá tài sản giao dịch đặc biệt
- Hướng dẫn 13: Thẩm định giá tài sản hàng loạt cho mục đích tính thuế
- Hướng dẫn 14: Thẩm định giá tài sản trong ngành côn nghiệp khai khoáng.

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm