Bộ Công an bắt nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ về tội đưa hối lộ

Bộ Tài chính công bố Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề năm 2019

Bộ Công an bắt nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ về tội đưa hối lộ
Ngày đăng: 17-04-2019
367 lượt xem

Bộ Tài chính công bố Danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản năm 2019 tại các DN TĐG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá..

Chi tiết Click vào đường liên kết phí dưới . . .

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/cqlg/r/m/hdtdg/dstdvvgcddktdg/hdtdgdstdvgcddktdg_chitiet?dDocName=MOFUCM146634&_adf.ctrl-state=kobqpe5p6_239&_afrLoop=65559960464104012#!%40%40%3F_afrLoop%3D65559960464104012%26dDocName%3DMOFUCM146634%26_adf.ctrl-state%3Dc6y3gwyxb_29

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

Tìm