Tin tức - Sự kiện

Những đổi mới quan trọng trong Luật Đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7
  • 26-09-2014
  • 1,810 lượt xem

Những đổi mới quan trọng trong Luật Đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7

Luật đất đai được Quốc hội khóa XIII,Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 -11- 2013. Luật đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương với 66 điều so với Luật đất đai năm 2003. So với Luật đất đai 2003 đã khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003. Đây là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân.

Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • 20-08-2014
  • 2,871 lượt xem

Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam/Khách hàng để thự hiện một hay nhiều mục đích sau: Thế chấp vay vốn; xử lý tài sản thu hồi nợ và các mục đích hợp pháp khác.

Hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương
  • 20-08-2014
  • 2,873 lượt xem

Hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Công Ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) trong công tác Thẩm định giá hợp tác để định giá tài sản bảo đảm.

Tìm