Tin tức - Sự kiện

Pháp luật trong hoạt động thẩm định giá tài sản (Phần 1)
  • 08-10-2014
  • 3,897 lượt xem

Pháp luật trong hoạt động thẩm định giá tài sản (Phần 1)

Để hiểu rõ hơn về những quy định về pháp luật áp dụng trong hoạt động thẩm định giá, chúng tôi sẽ giới thiệu những vấn đề lý luận pháp lý cũng như các quy định hiện hành về tài sản, các quyền tài sản, những nội dung cơ bản về pháp luật giá, thẩm định giá

Pháp luật áp dụng trong hoạt động thẩm định giá
  • 08-10-2014
  • 3,024 lượt xem

Pháp luật áp dụng trong hoạt động thẩm định giá

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về pháp luật áp dụng trong hoạt động thẩm định giá tài sản, những vấn đề về lý luận pháp lý cũng như các quy định hiện hành về tài sản, những nội dung cơ bản về thẩm định giá, pháp luật về doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá. Cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản về thẩm định giá, trình tự, thủ tục của hoạt động thẩm định giá và một số nọi dung của pháp luật thuế

Những đổi mới quan trọng trong Luật Đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7
  • 26-09-2014
  • 1,903 lượt xem

Những đổi mới quan trọng trong Luật Đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7

Luật đất đai được Quốc hội khóa XIII,Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 -11- 2013. Luật đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương với 66 điều so với Luật đất đai năm 2003. So với Luật đất đai 2003 đã khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003. Đây là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân.

Tìm