Tin tức - Sự kiện

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016
  • 20-04-2016
  • 1,010 lượt xem

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai

Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam
  • 15-04-2016
  • 15,564 lượt xem

Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam để thực hiện một hay nhiều mục đích sau: Thế chấp vay vốn; xử lý tài sản thu hồi nợ và các mục đích hợp pháp khác.

Tìm