Tin tức - Sự kiện

Thẩm định giá doanh nghiệp - Các yếu tố cần được xem xét, phân tích khi thẩm định giá Doanh nghiệp (Phần 3)
  • 31-05-2016
  • 7,121 lượt xem

Thẩm định giá doanh nghiệp - Các yếu tố cần được xem xét, phân tích khi thẩm định giá Doanh nghiệp (Phần 3)

Một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc quản trị doanh nghiệp. Thẩm định viên cần đánh giá việc quản trị doanh nghiệp trên các mặt sau: loại hình doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức; công nghệ, thiết bị hiện tại của doanh nghiệp và nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Đây là cơ sở để hình thành giá trị của doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp - Các yếu tố cần được xem xét, phân tích khi thẩm định giá Doanh nghiệp (Phần 2)
  • 24-05-2016
  • 9,888 lượt xem

Thẩm định giá doanh nghiệp - Các yếu tố cần được xem xét, phân tích khi thẩm định giá Doanh nghiệp (Phần 2)

Sản phẩm, thị trường, chiến lược kinh doanh, mạng lưới khách hàng và đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định doanh thu của doanh nghiệp. Do đó, thẩm định viên cần đánh giá cẩn thận để có thể ước tính doanh thu chính xác, trên cơ sở đó có thể ước tính giá trị doanh nghiệp phù hợp.

Đại hội cổ đông Công ty CP Thẩm Định Giá đồng Nai 2016
  • 29-04-2016
  • 2,238 lượt xem

Đại hội cổ đông Công ty CP Thẩm Định Giá đồng Nai 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai đã tổ chức Thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Hội nghị đã điễn ra bắt đầu từ 08 giờ 00 và kết thúc lúc 11 giờ 00, thứ Ba ngày 26/04/2016.

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016
  • 20-04-2016
  • 1,447 lượt xem

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai

Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam
  • 15-04-2016
  • 20,197 lượt xem

Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam để thực hiện một hay nhiều mục đích sau: Thế chấp vay vốn; xử lý tài sản thu hồi nợ và các mục đích hợp pháp khác.

Tìm