Tin tức - Sự kiện

Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • 20-08-2014
  • 3,149 lượt xem

Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam/Khách hàng để thự hiện một hay nhiều mục đích sau: Thế chấp vay vốn; xử lý tài sản thu hồi nợ và các mục đích hợp pháp khác.

Hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương
  • 20-08-2014
  • 3,302 lượt xem

Hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Công Ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) trong công tác Thẩm định giá hợp tác để định giá tài sản bảo đảm.

Tìm