Dịch vụ

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

tham-dinh-gia-dong-san

Máy móc thiết bị là một trong những tài sản không thể thiếu được trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh. Vì vậy, để các doanh nghiệp có thể quản lý được máy móc thiết bị của mình một cách hợp lý và hiệu quả nhất, đòi hỏi phải đánh giá đúng được giá trị của máy móc thiết bị đó. Cho nên, thẩm định giá trị máy móc thiết bị có vai trò hết sức cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Hiện nay máy móc thiết bị luôn thay đổi cải tiến và được sản xuất từ nhiều hãng, nhiều nước khác nhau nên mức giá cũng khác nhau..., đối tượng, mục đích thẩm định gồm:
 
A. ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH GIÁ
 
1. Phân theo hình thức doanh nghiệp
- Doanh nghiệp Tư nhân
- Công ty TNHH
- Công ty Cổ phần
- Doanh nghiệp Nhà nước
2. Phân theo nghành nghề kinh doanh doanh nghiệp
- Các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất
- Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thương mại, tư vấn, thiết kế xây dựng, tin học và chuyển giao công nghệ…
 
B. MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ
- Cổ phần hóa
- Mua bán doanh nghiệp, góp vốn, liên doanh liên kết
- Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, thành lập/giải thể doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư
- Niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán HSX, HNX, OTC
- Phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp
- Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng
- Chứng minh năng lực tài chính…

Tìm