Dịch vụ

CUNG CẤP THÔNG TIN

cung-cap-thong-tin

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai đã thu thập, lưu trữ, xử lý và lập nên ngân hàng dữ liệu về giá cả thị trường máy móc, hệ thống thiết bị, bất động sản vật liệu xây dựng và rất nhiều loại hàng hóa khác. Thông tin thị trường được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau từ các thị trường trong nước và nước ngoài, để có thể đáp ứng tốt nhất tất cả yêu cầu của khách hàng và phục vụ nhu cầu trong hoạt động thẩm định giá của Công ty.

Tìm